Share the joy
  • 2K
  •  
  •  
  •  
  •  
    2K
    Shares

เก่งอังกฤษด้วยเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ Another World

ฝึกฟังและออกภาษาอังกฤษง่ายๆจากหนังสือภาพและเสียงฟรี

หนังสือเรื่องสั้นภาษาอังกฤษเรื่อง Another World พร้อมSubtitle ภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับใครที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟังและออกเสียงในระดับเบื้องต้นทุกคน เชิญฟังได้เลยด้านล่างนี้…

แนะนำเรื่องน่าสนใจ