Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 สนทนาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับการ์ตูนจากประโยคง่ายๆ (ตอนที่ 1)

รวมคลิปฝึกออกเสียงประโยคสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆจากการ์ตูนออกเสียงชัดๆ

เชิญชมกันด้านล่างนี้เลย 😀

 

 

 

 

แนะนำเรื่องน่าสนใจ