Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สนทนาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับการ์ตูนจากประโยคง่ายๆ (ตอนที่ 3)

รวมคลิปฝึกออกเสียงประโยคสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆจากการ์ตูนออกเสียงชัดๆ

เชิญชมกันด้านล่างนี้เลย 😀

แนะนำเรื่องน่าสนใจ