Share the joy
  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.2K
    Shares

 audio-stories-2

รวมคลิปหนังสือเสียงเรื่องเล่าภาษาอังกฤษ ฝึกฟังและออกเสียงง่ายๆกว่า 4 ชั่วโมง (Level 0) ตอนที่ 2

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: The Newspaper Chase

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: William Tell

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: King Matthias and the Good Shepherd

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: Johnny Appleseed

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: Lady Godiva Naked Ride

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: Legend of Sleepy Hollow

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: Rip Van Winkle

เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: The Big Story

แนะนำเรื่องน่าสนใจ