Share the joy
  • 8.7K
  •  
  •  
  •  
  •  
    8.7K
    Shares

ฝึกออกเสียง 1500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษใชับ่อยฟรี!

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Common Expressions

2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Greetings

3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Travel and Directions

4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers and Money

5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Location

6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Phone, Internet, Mail

7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Time and Dates

8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Accommodations

9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Dining

10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Making Friends

คลิกฝึกต่อตอนที่ 2 อีก 8 คลิป >> ที่นี่ <<

แนะนำเรื่องน่าสนใจ