Share the joy
  • 2.6K
  •  
  •  
  •  
  •  
    2.6K
    Shares

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมตัวอย่างประโยค อ่านออกเสียง ฝึกออกเสียงตามและเข้าใจความหมายได้ไม่ยากด้วยตัวอย่างประโยค ช่วยให้เข้าใจหน้าที่และความหมายคำศัพท์ได้ดี

 

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 2  คลิก

แนะนำเรื่องน่าสนใจ