ฝึกออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษชัดเป๊ะง่ายๆ ตั้งแต่ A-Z ตอนที่ 2 (N-Z)    

ฝึกออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษชัดเป๊ะง่ายๆ ตั้งแต่ A-Z ตอนที่ 1 (A-M)      

รวม 15 คลิปง่ายๆ เรียนศัพท์และประโยคสนทนาเกี่ยวกับผักผลไม้ และการเข้าครัว https://www.youtube.com/watch?v=vOfNs7-U5hs

ฝึกออกเสียงศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษกว่า 2 ชั่วโมง!  

ฝึกภาษาอังกฤษจากการ์ตูนสนุกๆ ฟังง่าย: Thumbelina (16 ตอน)    

  รวมคลิปหนังสือเสียงเรื่องเล่าภาษาอังกฤษ ฝึกฟังและออกเสียงง่ายๆกว่า 4 ชั่วโมง (Level 0) ตอนที่ 2 เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: The Newspaper Chase เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ:...

รวมคลิปหนังสือเสียงเรื่องเล่าภาษาอังกฤษ ฝึกฟังและออกเสียงง่ายๆกว่า 4 ชั่วโมง (Level 0) ตอนที่ 1  เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ: Kidnap เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ:...

  7 คลิป เรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสั้นๆใน 3 นาที! 1. เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆ: “How are you?” 2. เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆ:...

รวมคลิปฝึกภาษาอังกฤษจากนิทานกว่า 2 ชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษฝึกออกเสียงชัดๆ ง่ายๆ สำหรับ Beginners กว่า 2 ชั่วโมง! เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆจากการ์ตูน Busy Beaver เหมาะสำหรับ Beginners และเด็ก สำหรับฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ...