รวม 10 นิทานสองภาษาฝึกภาษาอังกฤษ.. สำหรับเด็กและผู้ใหญ่  

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Little Mermaid” – Treasure of the Season นิทานภาษาอังกฤษเรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ และสนุก...

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง “Tangled” – Rapunzel’s Challenge นิทานภาษาอังกฤษเรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ และสนุก...

นิทานภาษาอังกฤษเรื่อง “Beauty and the beast”- Belle and the Castle Puppy นิทานภาษาอังกฤษเรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ และสนุก...