ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษชัดเป๊ะ! จาก 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งหมด 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนี้ เหมาะมากๆสำหรับผู้ยังไม่มีพื้นฐานฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ ทั้งหมดทุกชุดบทสนทนา...