รวม 10 คลิปสอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ ABC ให้ชัด รวมคลิปฝึกลูกออกเสียงด้วยการร้องเพลงและเรียนจากการ์ตูนเด็กๆต้องเรียนรู้ด้วยสื่อที่ออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ...