ไขข้อข้องใจ… ทำไมท่องศัพท์แล้วลืม เหตุผลที่เรา “ท่องแล้วลืม” เพราะ..จำในสิ่งที่เรา ‘ไม่รู้จะจำทำไม’ ..จำอะไรยากๆ (ยิ่งยากเท่าไหร่...