6 คลิปสั้นๆ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษต่อเนื่องให้ธรรมชาติแบบฝรั่ง! สำหรับใครที่อยากมีสำเนียงที่ลื่นไหล หรือ พูดให้ลื่นไหลเหมือน...