1500 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษ      บทสนทนาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1 << คลิก >> บทสนทนาอังกฤษในชีวิตประจำวัน...

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2  1. รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษหัวข้อ At a Restaurant Choosing a Good Restaurant Making a Reservation Being Seated at the Restaurant Ordering Food and Drinks Ordering Appetizers Ordering...

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1   1. รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆ (Small talk)  Greetings Weather (1) Weather (2) Weather (3) Calling a Friend Describing People Expressing Concern for Someone Expressing Joy at Someone’s...

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษชัดเป๊ะ! จาก 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งหมด 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนี้ เหมาะมากๆสำหรับผู้ยังไม่มีพื้นฐานฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ ทั้งหมดทุกชุดบทสนทนา...

170 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันพร้อมแบบฝึกหัดฟรี ทั้งหมด 170 บทสนทนาภาษาอังกฤษนี้ มีแบบฝึกหัดมากมาย อย่างน้อย 3 ส่วน ได้แก่ 1....