ภาษาอังกฤษเก่งได้ “แค่เปลี่ยน Mindset” เคยมั้ยครับ เวลาพูดภาษาอังกฤษแล้วผิด จะรู้สึกท้อ อยากยอมแพ้ นี่แหละครับ ปัญหาใหญ่ของการเรียนภาษาทุกๆภาษา เมื่อเราผูกการเรียนภาษากับความกลัว...