อยากเก่งภาษา ต้องโดดลงน้ำเลย!… และอยากฟังออก ต้องฟังให้เยอะ! เทคนิคฟังภาษาอังกฤษให้คล่องไว วันนี้ ผมขอเริ่มพูดกันถึงเรื่อง...